Li-Po Battery 7.4V 1200mAH (15C)

數量

簡介

+
Li-Po Battery 7.4V 1200mAH (15C) OP182 門市取貨時間/地址及電話; ✅星期一至星期日 (Mon to Sun) ✅中午1時至下午6時 (1 pm to 6 pm) ,店舖同事會致電通知到取日期。 ✅地址: 旺角店: 旺角煙廠街33號地下A舖 Shop A,G/F,No.33 Yin Chong St,Mongkok 電話:24488800

你可能感興趣的商品